Funkis er en betegnelse for en udvikling "Funktionalisme" i den nordiske arkitektur, som opstod efter første verdenskrig.
Funktionalismen kan også kaldes modernismen i danmark, da de danske arkitekter brugte dette til, at bryde den traditionelle, danske byggestil, med en ny stilart, med brug af flade tage, beton, hvide facader, mursten og tegltage.