Garanti / Klagomål. Alla produkter omfattas av reklamationsrätten i enlighet med den danska köplagen. Om det inte finns tillverkargaranti på produkten är det alltså 24 månaders reklamationsrätt enligt köplagen som gäller. Skulle produkten misslyckas under reklamationsperioden kommer den att repareras kostnadsfritt, såvida inte felet beror på driftfel, modifieringar eller missbruk från användarens sida.

Retur av varor för reparation måste göras genom att först skicka oss ett e-postmeddelande på butik@ovm.dk om det aktuella problemet och bifoga en bild på produkten. Om överenskommelse träffas om reparation av produkten. Skicka den sedan per post till: Odrup Værktøjsmagasin, Ordrupvej 85, 2920 Charlottenlund med en beskrivning av felet.